bardzo małe modlitwy

#1 "Do zachowania zdrowia psychicznego konieczne jest osiem przytuleń dziennie, a dla rozwoju dwanaście" Panie Boże, do dzieła! Bardzo liczę dziś na Ciebie! #2 Bądź dla mnie tym, czym Golfsztrom jest dla Islandii - ciepłym prądem, które cały otula, a bez którego nic nie kwitnie, nie ma życia. Wpłyń na mnie jak Golfsztrom! #3 Chodźmy razem na spacer. A po drodze otwieraj wszystkie moje zmysły na piękno świata! #4 Uczyń mnie zupełnie, ale to zupełnie bezradnym wobec Twej miłości. #5 Kochaj mnie w każdym czasie

Poprzedni

skracasz sen